213 0311991  & 210 7777651
Από 12:00  εώς 00:00

Demo

 • ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΉ 13:00 - 18:00
  14 ΕΥΡΩ / ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ 8 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ
 • ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΉ 13:00 - 18:00
  14 ΕΥΡΩ / ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ 8 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ
 • ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΉ 13:00 - 18:00
  14 ΕΥΡΩ / ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ 8 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ
 • ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΉ 13:00 - 18:00
  14 ΕΥΡΩ / ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ 8 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ
 • ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΉ 13:00 - 18:00
  14 ΕΥΡΩ / ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ 8 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ
 • ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΉ 13:00 - 18:00
  14 ΕΥΡΩ / ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ 8 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ
 • ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΉ 13:00 - 18:00
  14 ΕΥΡΩ / ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ 8 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ
 • ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΉ 13:00 - 18:00
  14 ΕΥΡΩ / ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ 8 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ
 • ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΉ 13:00 - 18:00
  14 ΕΥΡΩ / ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ 8 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ
 • ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΉ 13:00 - 18:00
  14 ΕΥΡΩ / ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ 8 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ
 • ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΉ 13:00 - 18:00
  14 ΕΥΡΩ / ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ 8 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ
 • ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΉ 13:00 - 18:00
  14 ΕΥΡΩ / ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ 8 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ
 • ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΉ 13:00 - 18:00
  14 ΕΥΡΩ / ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ 8 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ
 • ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΉ 13:00 - 18:00
  14 ΕΥΡΩ / ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ 8 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

  ελαχιστη παραγγελια 8 ευρω

  €3.80
  ΚΩΔ B1

  €6.80
  ΚΩΔ B2

  €6.20
  ΚΩΔ B3

  €6.90
  ΚΩΔ Β4

  €6.90
  ΚΩΔ Β5

  €6.90
  ΚΩΔ Β6

  €5.80
  ΚΩΔ Β7

  €7.60
  ΚΩΔ Β8

  €7.60
  ΚΩΔ Β9

  €6.90
  ΚΩΔ Β10

  €4.20
  ΚΩΔ Β11

  €4.10
  ΚΩΔ Β12

  €5.60
  ΚΩΔ Β13

  €5.60
  ΚΩΔ B14

  €5.60
  ΚΩΔ Β15

  €5.80
  ΚΩΔ B16

  €7.10
  ΚΩΔ Β17

  €5.80
  ΚΩΔ Β18

  €5.70
  ΚΩΔ Β19

  €5.70
  ΚΩΔ Β20

  €5.70
  ΚΩΔ B21

  €7.20
  ΚΩΔ Β22

  €7.50
  ΚΩΔ B23

  €6.80
  ΚΩΔ Β24

  €7.50
  ΚΩΔ B25

  €5.30
  ΚΩΔ Β26

  €7.80
  ΚΩΔ Β27

  €7.80
  ΚΩΔ Β28

  €7.80
  ΚΩΔ Β29

  €7.50
  ΚΩΔ Β30

  €7.80
  ΚΩΔ Β31

  €7.80
  ΚΩΔ Β32

  €7.50
  ΚΩΔ Β33

  €7.90
  ΚΩΔ Β34

  €8.50
  ΚΩΔ Β35

  €9.70
  ΚΩΔ B36

  €8.90
  ΚΩΔ B37

  €9.70
  ΚΩΔ B38

  €4.60
  ΚΩΔ B39